Uitgaven coronacrisis nemen verder toe

Als gevolg van de voorjaarsnota van de minister van Financiën en verschillende extra suppletoire begrotingen zijn de totale begrote uitgaven voor 2020 en 2021 in verband met de coronacrisis opgelopen tot € 76,2 miljard. Dit is een stijging van € 10,1 miljard ten opzichte van onze vorige peildatum, begin april 2021. Extra uitgaven voor de NOW (€ 2,2 miljard), de TVL (€ 2,1 miljard) en in het kader van het Nationaal Programma Onderwijs (€ 1,5 miljard) zorgen voor het grootste deel van deze stijging. Voor GGD’en en veiligheidsregio’s kwam € 0,9 miljard beschikbaar en voor de testcapaciteit € 0,3 miljard. Voor het openbaar vervoer is bijna € 0,9 miljard extra begroot aan beschikbaarheidsvergoeding. 

Waar bij de ontwerpbegroting 2021 (september 2020) rekening werd gehouden met € 11,2 miljard aan verwachte uitgaven ter bestrijding van de coronacrisis gaat het inmiddels voor begrotingsjaar 2021 om € 44,7 miljard aan dergelijke uitgaven. Deze stijging wordt grotendeels veroorzaakt door het verlengen van het steunpakket voor banen en de economie. 

Alle begrote coronacrisisuitgaven zijn verwerkt in het interactieve dashboard van de coronarekening. Dit dashboard is bijgewerkt tot en met 16 juni 2021 en bevat daarmee de meest recente informatie over alle getroffen steunmaatregelen.