Deel uitgaven coronasteun verschuift naar 2021

NB: Mogelijk levert de combinatie van iOS en Safari problemen op in de weergave van de grafieken. Kies in dat geval een andere browser. We lossen dit zo snel mogelijk op.

De verwachte uitgaven ter bestrijding van de gevolgen van de coronacrisis in 2020 zijn € 31,4 miljard. Dat is minder dan in juli (€ 39,6  miljard) en oktober (€ 34,1 miljard) werd verwacht, als gevolg van het doorschuiven van uitgaven naar 2021. Als de begrote uitgaven voor volgend jaar worden meegerekend, tellen de steunmaatregelen op tot € 45,8 miljard. Dit is exclusief het steunpakket van € 3,7 miljard dat het kabinet op 9 december 2020 aankondigde.

Dit blijkt uit de Coronarekening van de Algemene Rekenkamer, die op 10 december 2020 is geactualiseerd. Intussen heeft het Rijk 179 steunmaatregelen getroffen. Het meeste geld is bestemd voor steunmaatregelen op sociaal-economisch gebied (de NOW-regelingen). Op het interactieve dashboard van de coronarekening is informatie te vinden over alle maatregelen.