Overzicht fouten en onzekerheden in de financiële informatie in het jaarverslag 2022 van het Ministerie van VWS - Saldibalans

Saldibalans - Verantwoord bedrag

Saldibalans - Verantwoord bedrag Verantwoorde bedragen x € 1.000
PostenVerantwoord bedrag
Liquide middelen0
Begrotingsreserves280.000
Vorderingen buiten begrotingsverband527
Schulden buiten begrotingsverband57.367
Openstaande rechten0
Vorderingen1.010.217
Schulden0
Voorschotten17.152.872
Garantieverplichtingen176.676
Andere verplichtingen22.850.908
Deelnemingen34.188
Totaal41.562.755
Brontabel als csv (384 bytes)

Saldibalans - Rechtmatigheid

Saldibalans - Rechtmatigheid Verantwoorde bedragen x € 1.000
PostenFoutOnzekerheidFout en onzekerheidOverschreden
Liquide middelen000
Begrotingsreserves000
Vorderingen buiten begrotingsverband000
Schulden buiten begrotingsverband000
Openstaande rechten000
Vorderingen72072
Schulden000
Voorschotten000
Garantieverplichtingen000
Andere verplichtingen303
Deelnemingen000
Totaal75075Nee
Brontabel als csv (405 bytes)

Saldibalans - Betrouwbaarheid en ordelijkheid

Saldibalans - Betrouwbaarheid en ordelijkheid Verantwoorde bedragen x € 1.000
PostenFoutOnzekerheidFout en onzekerheidOverschreden
Liquide middelen000
Begrotingsreserves000
Vorderingen buiten begrotingsverband06.9596.959
Schulden buiten begrotingsverband000
Openstaande rechten000
Vorderingen5.9143.0198.933
Schulden000
Voorschotten3.26725.98829.256
Garantieverplichtingen000
Andere verplichtingen52.34454.577106.921
Deelnemingen000
Totaal61.52590.544152.069Nee
Brontabel als csv (573 bytes)