Rekenkamer houdt verzoek Tweede Kamer in beraad

Op aangeven van de vaste commissie Financiën heeft de Tweede Kamer op 28 mei jl. de Algemene Rekenkamer verzocht om naar specifieke aspecten van de erf- en schenkbelasting (uitvoeringsproblemen bij de Belastingdienst) onderzoek te doen.

Dit verzoek is gedaan terwijl de staatssecretaris van Financiën eerder de Auditdienst Rijk (ADR) en het Centraal Planbureau (CPB) heeft verzocht uitvoeringskwesties bij de erf- en schenkbelasting te onderzoeken. De Algemene Rekenkamer geeft in een brief aan de Tweede Kamer op 12 juni 2019 aan eerst de uitkomsten van deze lopende onderzoeken af te wachten, voordat wordt bepaald of aanvullend onderzoek nog wenselijk is.