Documenten - Belastingen

98 publicaties over Belastingen

Vul zoekcriteria in

Vul hier een trefwoord in waarop u wilt filteren.

Periode van
tot

Vul hier een start- en/of einddatum als volgt in: DD-MM-JJJJ.

U kunt hier een specifiek type publicatie kiezen, zoals brochures of jaarverslagen.

Sorteren op: Datum / Relevantie

Aandachtspunten bij de ontwerpbegrotingen 2019 van het Ministerie van BZK, hoofdstukken Binnenlandse Zaken, gemeentefonds en provinciefonds

Een goede begroting legt de basis voor een goede uitvoering van beleid en verantwoording daarover. Jaarlijks stelt de Algemene ...

Kamerstuk: Kamerbrief | 04-10-2018

Focus op kosten windenergie op zee

De prijs van energieopwekking door windmolens op zee zal naar verwachting spectaculair dalen. ‘Subsidieloze’ windparken op zee ...

Rapport | 27-09-2018

Verzoekonderzoek motie van de leden Van Weyenberg en Schouten

Kamerstuk: Kamerbrief | 27-03-2018

Schenkingsvrijstelling eigen woning

De in 2013 en 2014 tijdelijk uitgebreide ‘vrijstelling schenkbelasting eigen woning’ is onverwacht populair gebleken; de regeling ...

Rapport | 06-12-2017

Tussenstand Investeringsagenda Belastingdienst

Onderzoek naar de Investeringsagenda van de Belastingdienst. Dit onderzoek laat opnieuw zien dat de Belastingdienst in problemen ...

Rapport | 11-10-2017

Aandachtspunten bij de ontwerpbegroting 2018 (hoofdstuk IX) van het Ministerie van Financiën en de Nationale Schuld en de Miljoenennota 2018

De ontwerpbegroting 2018 omvat € 7.118 miljoen aan uitgaven, € 16.472 miljoen aan verplichtingen en € 134.989 miljoen aan ...

Kamerstuk: Kamerbrief | 05-10-2017

Niet-belastingontvangsten

Raming, beheersing en prikkels van ontvangsten van ministeries Onderzoek naar de niet-belastingontvangsten van de rijksoverheid. ...

Rapport | 14-09-2017

Reactie van de Algemene Rekenkamer op de evaluatie van de 30%-regeling voor experts uit het buitenland

Reactie van de Algemene Rekenkamer op de evaluatie van de 30%-regeling voor experts uit het buitenland, op verzoek van de Vaste ...

Kamerstuk: Kamerbrief | 04-09-2017

Beantwoording Kamervragen over het Rapport Zicht op belastingverlichtende regelingen

Kamerstuk: Kamervragen | 01-06-2017

Resultaten verantwoordingsonderzoek 2016 bij het Ministerie van Financiën en Nationale schuld

De Algemene Rekenkamer heeft onderzoek gedaan naar het Jaarverslag 2016 en de bedrijfsvoering van het Ministerie van Financiën en ...

Rapport | 17-05-2017