Brief over financiële verslaggeving

In een brief aan de Tweede Kamer van 13 februari 2019 wijst de Algemene Rekenkamer, in lijn met eerdere brieven, op de voordelen als voor de ministeries de financiële verslaggeving via een baten-lastenstelsel zou gaan verlopen.

Op 14 februari debatteert de Tweede Kamer met de minister van Financiën over voorstellen die de Kamercommissie voor Financiën doet om te gaan experimenteren met deze andere vorm van boekhouden voor de rijksoverheid.