Advies voor verrijking boekhouding Rijk biedt kansen

In een brief aan Tweede en Eerste Kamer reageert de Algemene Rekenkamer op 9 mei 2017 positief op het advies dat in april jl. door een technische werkgroep van het Ministerie van Financien en de Algemene Rekenkamer is uitgebracht over de mogelijkheden voor inzet van baten-lasteninformatie bij de ministeries.

De Algemene Rekenkamer dringt al langer aan op aanpassingen in de administratie van de rijksoverheid, zodat uiteindelijk het parlement beter meerjarig inzicht in uitgaven, verplichtingen en ontvangsten kan krijgen.

In het advies zijn onder meer vergelijkingen met de overheidsboekhouding in andere landen gemaakt.