Breng informatie over resultaten in het onderwijs beter in beeld

Aanbeveling voor actueel dashboard over bijhouden beleidsdoelen OCW

Het in beeld brengen van de realisatie van beleidsdoelen in het onderwijs is mogelijk met een type dashboard zoals de Algemene Rekenkamer dat op verzoek van de Tweede Kamer heeft ontwikkeld. Vanaf 2015 wordt door de minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW) extra geld beschikbaar gesteld voor het onderwijs. Door de combinatie van bestedingsvrijheid en grote verschillen in de manier waarop scholen zich verantwoorden is het niet mogelijk rechtstreeks een koppeling te leggen tussen de extra middelen en de realisatie van beleidsdoelen. Met het dashboard kunnen de Tweede Kamer en andere betrokkenen in het basis-, voortgezet en middelbaar beroepsonderwijs meer inzicht krijgen in de mate waarin de realisatie van doelen in het onderwijs ‘op koers’ ligt.