Impressie van het Digitale Evenement Aandacht voor Algoritmes

Op donderdag 28 januari 2021 heeft het digitale event over ons rapport ‘Aandacht voor algoritmes’ plaatsgehad, 2 dagen nadat de Algemene Rekenkamer dit onderzoek heeft gepubliceerd. Tijdens dit digitale event hebben we de belangrijkste bevindingen uit het rapport toegelicht en hebben we hierover met diverse betrokken partijen van gedachten gewisseld.

Aan de ronde tafel spraken Hanny Kemna (Algemene Rekenkamer, collegelid in buitengewone dienst), Bart Jan van Ettekoven (Raad van State, voorzitter van de Afdeling bestuursrechtspraak), Reinier van Zutphen (Nationale ombudsman) en Angeline van Dijk (Agentschap Telecom, directeur-hoofdinspecteur) onder andere over discriminatie door algoritmes. Daarna vervolgden Kees Verhoeven (Tweede Kamerlid, D66), Bart de Jongh (Auditdienst Rijk, Directeur Kennis & Ontwikkeling) en Mona de Boer (Partner PwC) de discussie. Zij spraken onder andere over de assurance en controleaspecten van algoritmes.

Met dit verslag geven we een indruk van het digitale evenement.

Het programma

Klik op onderstaande links voor een inhoudelijke impressie van de onderdelen van het digitale event.

Sfeerimpressie
Beeld: ©Algemene Rekenkamer

Meer weten?

Wil je meer weten over het onderzoek en het toetsingskader voor algoritmes? Op de website van de Algemene Rekenkamer vind je alle informatie. Wij zijn erg benieuwd naar vragen, opmerkingen, suggesties en feedback. Ook zijn wij bereid om het onderzoek te komen toelichten bij de organisatie waar je werkt. Laat het ons weten via algoritmes@rekenkamer.nl.