Wat is het toetsingskader

Het toetsingskader is een praktisch instrument dat wij en andere overheidsorganisaties kunnen gebruiken om te toetsen of algoritmes aan bepaalde kwaliteitscriteria voldoen én of de risico’s voldoende in beeld zijn en/of worden beperkt. Het toetsingskader bestaat uit 5 perspectieven. Ethiek is als perspectief verbonden met de andere 4 perspectieven.

Schematische weergave toetsingskader

Waarom dit toetsingskader?

De maatschappelijke aandacht voor algoritmes is groot. Dat heeft geleid tot veel initiatieven, normen en toetsingskaders van verschillende partijen en vanuit verschillende invalshoeken.

In 2020 hebben wij onderzoek gedaan naar algoritmes. Wij constateerden toen dat er nog geen integraal en concreet instrument bestond waarmee algoritmes getoetst of geanalyseerd kunnen worden, maar dat daar wél behoefte aan was.

Daarom hebben wij het digitale toetsingskader ‘Aandacht voor algoritmes’ ontwikkeld: een praktische check op de kwaliteit en risico’s van algoritmes. Een instrument dat aandacht besteedt aan de relevante perspectieven op algoritmes. Met een vertaling van normenkaders en richtlijnen naar verschillende aspecten waarop algoritmes kunnen worden getoetst. Een instrument dat bovendien rekening houdt met de risico’s en de onderzoeksvragen die in een toetsingskader aan bod moeten komen.

Binnen het Rijk zijn alle ministeries actief op het onderwerp algoritmes. Maar ook buiten de rijksoverheid wordt hieraan gewerkt. Bijvoorbeeld door organisaties als NOREA, de beroepsorganisatie voor IT-auditors in Nederland, en grote accountantskantoren. Ons toetsingskader maakt zo veel mogelijk gebruik van beschikbare informatie, kaders en raamwerken.

Het toetsingskader is gelicenseerd onder Creative Commons Naamsvermelding-NietCommercieel-GelijkDelen 4.0 Internationaal (CC BY-NC-SA 4.0). https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/deed.nl