Sturing en verantwoording

Bij het onderdeel ‘sturing en verantwoording’ in het toetsingskader gaat het om het vastleggen van verschillende elementen: de rollen, verantwoordelijkheden en deskundigheid, het lifecycle management van het algoritme, risico-afwegingen bij het gebruik van het algoritme en afspraken met externe partijen over bijvoorbeeld aansprakelijkheid. Bij het formuleren van de vragen hebben we gebruik gemaakt van bestaande kaders voor IT-governance. Control Objectives for Information and related Technology (COBIT) is de basis van de sturings- en verantwoordingselementen in dit toetsingskader.