Ethiek

Ethiek is geen losstaand onderdeel in het toetsen van algoritmes. Ethiek is verweven in de 4 verschillende perspectieven waaruit het toetsingskader bestaat: 1. sturing en verantwoording, 2. model en data, 3. privacy, en 4. IT General Controls (ITGC). Dit betekent dat ethiek van toepassing is op alle 4 de perspectieven.

Vanuit het perspectief ethiek onderscheiden we 4 onderwerpen, op basis van bestaande bronnen en normen:

  1. respect voor menselijke autonomie;
  2. voorkomen van schade;
  3. fairness (een eerlijk algoritme);
  4. verklaarbaarheid en transparantie.

Deze onderwerpen hebben we verbonden met de risico’s uit het toetsingskader. Daarmee hebben we het ethische perspectief – zoals onder andere de Europese Commissie het heeft geformuleerd – in dit toetsingskader gewaarborgd. Bij de meeste risico’s is een relatie met ethiek te zien. De volgende tabel laat zien waar er een relatie is tussen de ethische perspectieven en de risico’s uit het toetsingskader.

Ethische perspectieven