Het toetsingskader: aan de slag

Download het werkbestand in excel
Man toetst algoritme