Besluit mandaat en volmacht manager Facilitaire zaken en Centrale inkoop

De directeur staf,

Gelet op artikel 9 van het Besluit mandaat en volmacht financiële aangelegenheden Algemene Rekenkamer 2018, vastgesteld bij Besluit van 5 december 2017 (nr. 17007917);

Besluit:

Artikel 1

De  manager facilitaire zaken & centrale inkoop van de directie staf is bevoegd om namens de Algemene Rekenkamer besluiten te nemen, verplichtingen aan te gaan en uitgaven te doen ten laste van de aan hem toegekende budgetten binnen de aan hem toegekende kostenplaatsen.

Deze bevoegdheid is beperkt tot een maximumbedrag van € 15.000,- per verplichting.

Artikel 2

Bij afwezigheid van de manager facilitaire zaken & centrale inkoop kunnen de managers P&O, Informatievoorziening, Communicatie, Internationaal en Bestuur & Financiën in zijn plaats treden.

Artikel 3

Dit besluit is ingegaan op 1 november 2018 en wordt bij deze vastgelegd. Het besluit mandaat en volmacht adviseur facilitaire zaken & centrale inkoop 2018 (nr. 17007916) komt te vervallen.

Artikel 4

In de Staatscourant wordt een verwijzing opgenomen naar de website van de Algemene Rekenkamer waarop het besluit gepubliceerd wordt.

Artikel 5

Dit besluit kan worden aangehaald als ‘Besluit mandaat en volmacht manager facilitaire zaken & centrale inkoop Algemene Rekenkamer’.

Den Haag, 5 februari 2019

mr. K.Y. (Katinka) Knoop,

directeur staf