Samenwerkingsprojecten binnen het Koninkrijk der Nederlanden

De Algemene Rekenkamer werkt samen met de Algemene Rekenkamers van Aruba, Curaçao en Sint Maarten aan de bevordering van goed openbaar bestuur. Het gaat om een duurzame samenwerkingsrelatie in Koninkrijksverband, gebaseerd op gelijkwaardigheid.

Doelstellingen:

  1. Een positieve bijdrage te leveren aan het presteren en functioneren van elke rekenkamer. Door elkaar bij te staan en van elkaar te leren vergroten we onze effectiviteit en efficiency op het gebied van rechtmatigheid, integriteit, ordelijkheid, controleerbaarheid en doelmatigheid. Zo dragen we bij aan de deugdelijkheid van het bestuur in elk van de landen binnen het Koninkrijk;
  2. Standpunten af te stemmen over aangelegenheden die in het belang zijn van het Koninkrijk. Sinds 10 oktober 2010 maken de eilanden Bonaire, Sint Eustatius en Saba (Caraïbisch Nederland) integraal onderdeel uit van Nederland. Curaçao en Sint Maarten hebben de status van land binnen het Koninkrijk der Nederlanden en hebben ieder een eigen Algemene Rekenkamer opgericht. Aruba had al een eigen Algemene Rekenkamer.