Kiesgroepprogramma

Het Nederlandse Kiesgroepprogramma heeft als doel om kennis over te brengen door middel van workshops, seminars of korte studiebezoeken. Het is een programma dat wordt gefinancierd door het ministerie van Financiën waarbij diverse uitvoerende overheidsorganisaties zijn betrokken, onder andere de Algemene Rekenkamer.

Het Kiesgroepprogramma loopt van 2014 tot 2020 en wordt gefinancierd door het (Nederlandse) ministerie van Financiën.

Betrokken landen

Dit programma is gericht op (potentiële) EU kandidaat-lidstaten en landen waarmee Nederland een historische band heeft. Dit geldt zowel voor de inmiddels tot de EU toegetreden landen als voor landen die de ambitie hebben om toe te treden. Wij werken al samen met Bosnië Herzegovina, Bulgarije en Moldavië. Andere Kiesgroeplanden zijn Armenië, Georgië, Macedonië, Mongolië, Montenegro, Roemenië en Oekraïne.

Inhoud programma

Corruptiebestrijding en integriteit zijn onderwerpen die hoog op de agenda staan bij (de rekenkamers van de) landen in Midden- en Oost-Europa. Wij vinden dat dit begint bij de integriteit van rekenkamers zelf. Sinds 2016 werken we samen met de rekenkamers van Bosnië Herzegovina, Bulgarije en Moldavië aan het ontwikkelen van het integriteitsbeleid. Dat doen we aan de hand van IntoSAINT. IntoSAINT (Self-Assessment Integriteit) is een instrument ontwikkeld door de Algemene Rekenkamer, waarmee rekenkamers integriteitsbeleid kunnen ontwikkelen en maatregelen kunnen nemen om de integriteit van hun organisatie te verbeteren. Vandaaruit kunnen zij een voorbeeldfunctie hebben voor hun eigen publieke sector en met gezag onderzoek doen naar integriteit bij andere organisaties. Het instrument IntoSAINT is een belangrijke eerste stap in dit proces.

Naast IntoSAINT zijn er binnen de Kiesgroep ook diverse andere bilaterale samenwerkingsprojecten. Zo wordt er in Moldavië gewerkt aan de institutionele ontwikkeling van de rekenkamer, met name aan de onderzoeksaanpak en contacten met externe belanghebbenden.