Doelmatigheid in de Afrikaanse olie- en gasindustrie

De Algemene Rekenkamer werkt samen met AFROSAI-E (de Afrikaanse organisatie voor Engelstalige rekenkamers) en 3 Afrikaanse rekenkamers (Tanzania, Kenia en Mozambique). De samenwerking heeft als doel om de kwaliteit van doelmatigheidsonderzoeken met betrekking tot de olie- en gasindustrie te verhogen. Daarnaast is het doel kennisuitwisseling over dit type onderzoek te bevorderen, zowel in Afrika, als wereldwijd.

Het programma loopt van 2018 tot en met 2020 en wordt gefinancierd door het (Nederlandse) Ministerie van Buitenlandse Zaken.

Betrokken landen

De Algemene Rekenkamer begeleidt de rekenkamers van Tanzania, Kenia en Mozambique bij het uitvoeren van 6 doelmatigheidsonderzoeken inzake de olie- en gasindustrie.

Inhoud project

Wij bieden inhoudelijke ondersteuning aan de onderzoeksteams en verzorgen 3 regionale bijeenkomsten om kennisuitwisseling te bevorderen. Een van de onderzoeken die we begeleiden is gericht op de effectiviteit van het monitoren van gemaakte kosten door de olie- en gasindustrie, vanwege contractuele verplichtingen. Deze kosten worden doorgaans geheel of gedeeltelijk in mindering gebracht op de winst van de olie- en/of gaswinning in het betreffende land. Van deze nettowinst wordt op haar beurt volgens contractuele verplichtingen een deel afgedragen aan het gastland.

In samenwerking met AFROSAI-E ontwikkelen we een online leermodule om de opgedane kennis en ervaring met het doen van doelmatigheidsonderzoek met betrekking tot de olie- en gasindustrie breder te delen. 

Beoogde resultaten

Met het project hebben we de volgende resultaten voor ogen:

  • Institutionele versterking van de 3 deelnemende rekenkamers bij het doen van doelmatigheidsonderzoek.
  • Regionale kennisuitwisseling tussen rekenkamers bij het doen van onderzoek inzake de olie- en gasindustrie. 
  • Aandacht voor het formuleren van onderzoeksvragen met een grote impact. 
  • Wereldwijde kennisdeling door het ontwikkelen van een online leermodule. 
  • Meer aandacht voor het verkrijgen van een eerlijk deel van de inkomsten uit de olie- en gasindustrie.