'EU Twinning' Albanië

Wij ondersteunen de ontwikkeling van het doelmatigheids- en doeltreffendheidsonderzoek van de Albanese rekenkamer. Dat doen we in samenwerking met de rekenkamer van Polen.

Dit project duurt twee jaar en wordt gefinancierd door de Europese Commissie.

Inhoud project

We begeleiden twee performanceauditteams. Daarbij wordt ook gekeken naar de bruikbaarheid van de bestaande handleiding voor performance audit.