Onze werkwijze

Internationale samenwerking vinden we belangrijk. Buitenlandse rekenkamers kunnen ons inspireren en helpen de kwaliteit van onderzoek te verbeteren. Daarnaast dragen wij met onze internationale activiteiten bij aan de ontwikkeling van rekenkamers en sterk publiek financieel management elders in de wereld.

Ieder land heeft één nationale rekenkamer, daarom is internationale samenwerking en collegiale toetsing noodzakelijk voor onze ontwikkeling en kwaliteitsbewaking. Met behulp van buitenlandse rekenkamers kunnen we blijven leren, ontwikkelen en innoveren.

Doelstellingen van ons internationale werk zijn:

Meer toegevoegde waarde onderzoek door internationale activiteiten

  • Bij al onze onderzoeken en programma’s kijken wij naar mogelijkheden voor en meerwaarde van internationale samenwerking. Veel grensoverschrijdende ontwikkelingen vragen immers om een internationale aanpak. Dit geldt voor ons doelmatigheidsonderzoek en ons onderzoek naar de houdbaarheid van de overheidsfinanciën, publieke ontvangsten en grensoverschrijdende thema’s als duurzaamheid en veiligheid.
  • Deze samenwerking met strategische binnen- en buitenlandse partners kan variëren van informatie-inwinning tot deelname aan gecoördineerde audits. Ook gelegenheidscoalities zijn mogelijk voor snel gezamenlijk onderzoek naar een urgent maatschappelijk probleem.

Leren, ontwikkelen en kennisdelen via lidmaatschappen en informele coalities

  • Wij sluiten aan bij fora die bij onze institutionele prioriteiten en onderzoeksstrategie passen, die toegevoegde waarde hebben voor ons en/of waarbij de inbreng van onze kennis van toegevoegde waarde is voor de internationale gemeenschap.
  • Wij dragen bij aan de ontwikkeling van de internationale principes en standaarden voor rekenkamers (het IFPP) en controleren periodiek onze eigen naleving van deze professionele standaarden.
  • Daarnaast onderhouden wij contacten met relevante internationale organisaties, zoals de OESO en VN-instellingen.

Peer-to-peer institutionele versterking rekenkamers

  • Wij dragen bij aan de institutionele ontwikkeling van zusterinstellingen en goed bestuur in het buitenland. Voorwaarde is dat onze expertise expliciet gevraagd wordt. Ook moet er sprake zijn van wederkerigheid, beschikbare eigen capaciteit en kostendekkendheid. Wij streven naar meerjarige samenwerkingsprojecten.
  • Wij houden rekening met de context waarin de buitenlandse rekenkamer opereert. Dat doen we bij voorkeur in samenwerking met Nederlandse strategische partners zoals het parlement of het ministerie van Financiën. We werken in lijn met de internationale principes en standaarden voor rekenkamers (het IFPP) en maken gebruik van (inter)nationaal ontwikkelde instrumenten voor rekenkamers.
  • We streven er naar om in onze projecten aan te sluiten bij de VN-doelen voor duurzame ontwikkeling. Ook willen we regionale samenwerking stimuleren.

Bijdragen aan sterk public financial management in partnerlanden

Wij willen bijdragen aan de ontwikkeling van goed bestuur in partnerlanden, met de nadruk op publiek financieel management en openbare verantwoording. Dit doen wij in het kader van onze bilaterale projecten en op verzoek van internationale instellingen zoals de Wereldbank en de OESO.