Lidmaatschappen

Wij willen voldoen aan de internationale principes en standaarden voor rekenkamers (het IFPP) en aansluiten bij de nieuwste professionele ontwikkelingen. Graag leren wij van collega’s en delen wij onze ervaringen met onze zusterinstellingen. Dit komt tot uitdrukking in lidmaatschappen en deelname aan internationale (rekenkamer-) werkgroepen.

De Algemene Rekenkamer is institutioneel lid van de volgende organisaties:

INTOSAI

De International Organisation of Supreme Audit Institutions (INTOSAI) is de internationale organisatie voor rekenkamers. INTOSAI is in 1953 opgericht, telt 190 leden en wordt bestuurd door de Governing Board, die jaarlijks bijeenkomt. Daarnaast kent INTOSAI regionale werkgroepen en taskforces, comités, het INTOSAI Development Initiative (IDI) en het tijdschrift International Journal of Government Auditing. De Algemene Rekenkamer is actief lid van een aantal werkgroepen en comités gericht op de ontwikkeling van normen voor rekenkamers, capacity building en het vinden van een gezamenlijke reactie op ontwikkelingen zoals de financiële crisis en big data.

EUROSAI

De European Organisation of Supreme Audit Institutions (EUROSAI) is de Europese organisatie van rekenkamers en een van de 7 regionale organisaties van INTOSAI, de wereldorganisatie van rekenkamers. De Governing Board van EUROSAI bestaat uit acht leden en het voorzitterschap wisselt elke drie jaar. De Algemene Rekenkamer is 10 jaar lid geweest van het Governing Board, waarvan 3 jaar (2014-2017) als voorzitter. Momenteel zijn we lid van de volgende werkgroepen: Audit & Ethics, Environmental Auditing en IT.

EU Contact Comité

Binnen de Europese Unie werkt de Algemene Rekenkamer sinds 1960 samen met andere rekenkamers via het Contact Comité (CC). De leden van het CC zijn de presidenten van zusterinstellingen in de EU en van de Europese Rekenkamer. Het Contact Comité is een autonome, onafhankelijke en niet-politieke vergadering die elk jaar plaatsvindt en als een forum dient waar vraagstukken van gemeenschappelijk belang worden besproken. De Algemene Rekenkamer is lid van een aantal werkgroepen en voert gezamenlijk onderzoek uit, bijvoorbeeld naar de Structuurfondsen en naar de Bankenunie.

Global Audit Leadership Forum (GALF)

Het Global Audit Leadership Forum (GALF) is een informele vergadering van hoofden van innovatiegerichte rekenkamers uit negentien landen. Dit forum werd in 2000 opgericht, op initiatief van de Amerikaanse rekenkamer. De Auditors General en presidenten komen jaarlijks bijeen om te discussiëren over actuele en opkomende vraagstukken die van belang zijn voor hun regering, parlement en eigen organisatie.