Afgeronde projecten en peer reviews

In 2016 hebben we verschillende institutionele samenwerkingsprojecten met collega-rekenkamers voortgezet en een aantal projecten met succes afgerond. We lichten er twee uit.

Tanzaniaanse rekenkamer geholpen met onderzoek naar olie-en gaswinning

Financiering: Ministerie van Buitenlandse Zaken

De rekenkamer in Tanzania heeft in maart 2016 vier rapporten uitgebracht over de olie- en gaswinning in het land. Deze rapporten kwamen tot stand in samenwerking met onderzoekers van de Algemene Rekenkamer. In de afgelopen jaren zijn in Tanzania grote gasvelden ontdekt. Het is belangrijk dat de opbrengst van deze nationale rijkdommen de bevolking ten goede komt. De Tanzaniaanse rekenkamer wil een grote rol spelen bij de verantwoording van de kosten en opbrengsten van de olie- en gaswinning en de transparantie ervan. De uitgebrachte rapporten bevatten zeer kritische bevindingen over milieueffecten, kennismanagement, het beheer van geologisch materiaal en het proces van licentie- en vergunningverlening. De resultaten hebben veel aandacht gekregen in de media en hebben ook geleid tot maatregelen, bijvoorbeeld een herschikking van personeel bij de toezichthouder. In 2016 is de rekenkamer van Tanzania twee nieuwe onderzoeken begonnen: naar de inning van opbrengsten en naar de aansluiting van het onderwijs op de arbeidsmarkt. Ons team begeleidt ook deze onderzoeken.

Rekenkamer Servië – Klaarmaken voor toetreding tot de Europese Unie

Financiering: Europese Commissie

Op 18 maart 2015 is ons twinning project bij DRI, de nationale rekenkamer van Servië (DRI), afgerond. Het tweeëneenhalf jaar durende project hebben we getrokken en werd uitgevoerd in samenwerking met de rekenkamer van het Verenigd Koninkrijk ( het National Audit Offic)e van het Verenigd Koninkrijk en met medewerking van experts van de Sloveense en Zweedse rekenkamers. Het doel van het project was het verbeteren van de verantwoording over het rechtmatig en doelmatig gebruik van de publieke middelen in Servië en ook de effectiviteit van het beheer ervan. Ook was dit project van internationale collegiale ondersteuning gericht op het versterken van de capaciteit van de Servische nationale rekenkamer. Het project maakte deel uit van een uitvoerig programma om het land en tal van overheidsorganen klaar te maken voor toetreding tot de Europese Unie. Voor meer informatie over het project zie de Engelstalige flyer. 

Overzicht afgeronde projecten

Sinds 2000 zijn er bilaterale en multilaterale samenwerkingsprojecten uitgevoerd met de rekenkamers van de onderstaande landen. 

 • Albanië
 • Armenië
 • Aruba
 • Bulgarije
 • Curaçao
 • Estland
 • Griekenland
 • Hongarije
 • Indonesië
 • Irak
 • Jemen
 • Jordanië
 • Koeweit
 • Kosovo
 • Kroatië
 • Letland
 • Macedonië
 • Nicaragua
 • Oeganda
 • Roemenië
 • Rwanda
 • Servië
 • St. Maarten
 • Suriname
 • Tunesië
 • Turkije

Daarnaast hebben we workshops gegeven in circa 20 landen behorend tot het Engelstalige netwerk van rekenkamers in Afrika (AFROSAI-E).

Peerreviews

Peerreviews bieden een belangrijke mogelijkheid om de Algemene Rekenkamer verder te professionaliseren. Hiervoor doen wij een beroep op vooraanstaande collega-rekenkamers, die met een frisse en kritische blik onze werkzaamheden en onze naleving van internationale standaarden beoordelen. Wij doen ook mee aan peerreviews bij zusterinstellingen.

Overzicht afgeronde peerreviews (vanaf 2010)

Waar Wanneer
Duitsland 2015-2016
Estland 2014-2015
Europese Rekenkamer 2018-2020
IJsland 2012-2013
India 2011-2012
Indonesië 2014
Irak 2013
Letland 2015
Polen 2012-2013
USA 2010 (trekker)