Coordinated audit on the enforcement of the European Waste Shipment Regulation

Joint report based on eight national audits

De rekenkamers van Bulgarije, Griekenland, Hongarije, Slovenië, Polen, Ierland, Noorwegen en Nederland hebben gezamenlijk een onderzoek uitgevoerd naar de handhaving van de Europese Verordening Overbrenging Afvalstoffen (EVOA). Het doel van het gezamenlijk onderzoek was inzicht verschaffing in hoe de handhaving in de praktijk werkt binnen Europa.
Het onderzoek heeft geleid tot een gezamenlijk Engelstalig rapport en acht nationale rapporten. Het rapport van de Algemene Rekenkamer, Handhaving Europese regels voor afvaltransport, is verschenen op 4 oktober 2012

Conclusie

De EU-regelgeving is in alle acht de landen geïmplementeerd, maar er zijn tussen de landen aanzienlijke verschillen in hoe ze de regels handhaven. Zo zijn er verschillen in handhavingstrategieën (zes van de acht landen gebruiken geen risicoanalyse) en het aantal controles dat wordt uitgevoerd naar internationale afvaltransporten (variërend van 10 tot 1000 controles per jaar). Ook de reacties op overtredingen van de Europese regels verschillen  (sancties variëren van land tot land). Daarnaast bleek dat de betrokken bewindspersonen in de acht landen slechts beperkt inzicht hadden in de resultaten van hun handhavingsacvititeiten en weinig tot geen inzicht in de betrouwbaarheid van de informatie over de verwerking van het afval  in het buitenland.

De verschillen tussen Noorwegen en de EU-lidstaten in de naleving van de regels zorgen ervoor dat er geen sprake is van een level playing field voor handhaving van van de regels voor afvaltransport binnen de EU.

De deelnemende rekenkamer hebben een aantal aanbevelingen opgenomen in het gezamenlijke rapport ter verbetering van  de handhaving.