Verhandelbare rechten en milieu

Handelssystemen voor CO2- en NOx-emissierechten, visvangstquota, melkquota en dierrechten uitgelegd aan de hand van 25 vragen en antwoorden

Sinds het midden van de jaren tachtig van de vorige eeuw worden in Nederland zogenoemde verhandelbare rechten door de overheid ingezet als een instrument om het milieu te beschermen. Verhandelbare rechten zijn vergunningen die de overheid aan bedrijven verleent om tot een bepaalde grens iets te doen wat het milieu schade toebrengt of kan toebrengen, zoals het uitstoten van kooldioxide (CO2), het houden van een mest producerende veestapel, of het vangen van grote hoeveelheden zeevis. Bedrijven mogen deze vergunningen doorverkopen aan andere bedrijven. In deze achtergrondstudie leggen we uit onder welke voorwaarden een systeem van verhandelbare rechten goed functioneert.