Overzicht fouten en onzekerheden in de financiële informatie in het jaarverslag 2018 van het Ministerie van SZW - Saldibalans

Saldibalans - Verantwoorde bedragen

Saldibalans - Verantwoorde bedragen Verantwoorde bedragen x € 1000
ArtikelVerantwoord bedrag
Liquide middelen0
Vorderingen buiten begrotingsverband65820
Schulden buiten begrotingsverband13963
Openstaande rechten0
Extra-comptabele vorderingen1155396
Extra-comptabele schulden0
Voorschotten14435312
Garantieverplichtingen0
Andere verplichtingen365112
Deelnemingen0
Totaal beoordeeld15628473
Brontabel als csv (346 bytes)

Saldibalans - Rechtmatigheid

Saldibalans - Rechtmatigheid Verantwoorde bedragen x € 1000
ArtikelFoutOnzekerheidFout en onzekerheidOverschreden
Liquide middelen000
Vorderingen buiten begrotingsverband000
Schulden buiten begrotingsverband000
Openstaande rechten000
Extra-comptabele vorderingen000
Extra-comptabele schulden000
Voorschotten000
Garantieverplichtingen000
Andere verplichtingen000
Deelnemingen000
Totaal beoordeeld000Nee
Brontabel als csv (412 bytes)

Saldibalans - Betrouwbaarheid en ordelijkheid

Saldibalans - Betrouwbaarheid en ordelijkheid Verantwoorde bedragen x € 1000
ArtikelFoutOnzekerheidFout en onzekerheidOverschreden
Liquide middelen000
Vorderingen buiten begrotingsverband300730076014
Schulden buiten begrotingsverband363672
Openstaande rechten000
Extra-comptabele vorderingen7778832116099
Extra-comptabele schulden000
Voorschotten0130130
Garantieverplichtingen000
Andere verplichtingen222224584680
Deelnemingen000
Totaal beoordeeld130431395326996Nee
Brontabel als csv (459 bytes)