Aandachtspunten bij de ontwerpbegroting 2019 van het Ministerie van Financiën en de Nationale Schuld en de Miljoenennota 2019

Een goede begroting legt de basis voor een goede uitvoering van beleid en verantwoording daarover. Jaarlijks stelt de Algemene Rekenkamer brieven op met aandachtspunten die de Staten-Generaal kan gebruiken bij het beoordelen van de ontwerpbegrotingen van de ministers.