Aandachtspunten bij de begrotingen 2014 Ministerie van BZ en de minister voor BHOS

Met deze brief ontvangt de Tweede Kamer enkele aandachtspunten van de Algemene Rekenkamer bij de begrotingen 2014 van het Ministerie van Buitenlandse Zaken en van de minister voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking. We willen daarmee bijdragen aan de voorbereiding op de begrotingsbehandeling.