Aandachtspunten bij de begroting 2014 minister voor WenR

In deze brief aan de Tweede Kamer staan enkele aandachtspunten over bezuinigingen of intensiveringen en de bijbehorende maatregel(en) en effecten bij de begroting 2014 van de minister voor Wonen en Rijksdienst. We willen daarmee bijdragen aan de voorbereiding op de begrotingsbehandeling.