Aandachtspunten bij de begroting 2014 Ministerie van Defensie

In deze brief aan de Tweede Kamer staan enkele aandachtspunten over bezuinigingen of intensiveringen en de bijbehorende maatregel(en) en effecten bij de begroting 2014 van het Ministerie van Defensie. We willen daarmee bijdragen aan de voorbereiding op de begrotingsbehandeling.