Aandachtspunten bij artikel 31 van de begroting 2014 van het Ministerie van VenJ en de begroting 2014 Nationale politie

In deze brief aan de Tweede Kamer staan enkele aandachtspunten over bezuinigingen of intensiveringen en de bijbehorende maatregel(en) en effecten bij de begroting 2014 van het Ministerie van Veiligheid en Justitie en de Nationale politie. We willen daarmee bijdragen aan de voorbereiding op de begrotingsbehandeling.