Tussenrapportage verzoekonderzoek bekostiging voortgezet onderwijs

Brief aan de Tweede Kamer over het onderzoek naar de bekostiging van het voortgezet onderwijs, naar aanleiding van het verzoek van het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap. In ons onderzoek staat de vraag centraal waarom sommige scholen wel en andere niet uitkomen met hun budget. Deze brief is een tussenrapportage ter ondersteuning van de begrotingsbehandeling van het ministerie.