Aandachtspunten bij de begroting 2014 van het Ministerie van Financiën

De Algemene Rekenkamer heeft aandachtspunten opgesteld bij de begroting 2014 van het Ministerie van Financiën. De begroting van de minister van Financiën 2014 omvat € 9.262 miljoen aan uitgaven en € 123.252 miljoen aan ontvangsten.

We besteden in deze brief aandacht aan:

  • Voortgang bezuinigingsoperatie;
  • Toekomstplannen ABN AMRO, ASR en SNS REAAL;
  • Risicoregelingen (garanties) naar aanleiding van de integrale risicoanalyse uit de Miljoenennota 2014 en het rapport van de Commissie Risicoregelingen;
  • Publieke controle Europese noodfondsen;
  • Toezicht vakministers op semipublieke instellingen;
  • Beheer, toezicht en controle staatsdeelnemingen.

Deze onderwerpen hebben vooral betrekking op de beleidsartikelen:

  • ‘Financiële Markten’ (artikel 2);
  • ‘Financieringsactiviteiten publiek-private sector’ (artikel 3);
  • ‘Internationale Financiële Betrekkingen’ (artikel 4).