Afschrift advies artikel 96 Comptabiliteitswet 2001 over de Jeugdwet

Brief aan de Tweede Kamer over ons advies van 3 mei 2013 in het kader van artikel 96 van de Comptabiliteitswet 2001 over het concept wetsvoorstel voor de Jeugdwet. Uit het thans beschikbare wetsvoorsteldossier hebben wij opgemaakt dat ons artikel 96 advies hiervan ten onrechte geen onderdeel uitmaakt, hetgeen wij met deze toezending corrigeren.