Afschrift brief aan de staatssecretaris van OCW over verzoekonderzoek bekostiging voortgezet onderwijs

Brief aan de Tweede Kamer met bijgevoegd ter informatie een afschrift van onze brief aan de staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap waarin wij aangeven in te gaan op zijn verzoek van 22 april 2013 om onderzoek te doen naar de toereikendheid van de structurele bekostiging van het onderwijs.