Aandachtspunten bij de uitwerking van Verantwoord Begroten

Brief om de Tweede Kamer te attenderen op een aantal problemen en verbetermogelijkheden bij het implementeren van Verantwoord Begroten. Deze nieuwe begrotingssystematiek is in 2011 geïntroduceerd en in de ontwerpbegrotingen 2013 begrotingbreed ingevoerd.