Webdossier kredietcrisis bijgewerkt

In een brief aan de Tweede Kamer meldt de Algemene Rekenkamer dat op 4 december 2018 de gegevens in het webdossier Kredietcrisis zijn bijgewerkt.

Onder meer de jaarcijfers over 2017 zijn er nu in verwerkt.