Toelichting op delen van verantwoordingsonderzoek

In een brief aan de Tweede Kamer licht de Algemene Rekenkamer op 18 februari 2016 enkele aspecten van het verantwoordingsonderzoek toe dat in mei a.s. gepubliceerd zal worden.

Het betreft die onderzoeksonderdelen die aansluiten bij de vraag van de Tweede Kamer aan het kabinet om in zijn verantwoording over het gevoerde beleid in 2015 aandacht te schenken aan de bereikte resultaten bij ingezette hervormingen.