EU-trendrapport: 'Wat levert EU-geld op?’ Meer inzet lidstaten nodig

Aangezien 80 % van het EU-geld in de lidstaten wordt uitgegeven, dienen de individuele landen zich meer in te spannen om aan te tonen wat de inzet van EU-geld oplevert.

Dat stelt de Algemene Rekenkamer bij de publicatie van het EU-trendrapport 2016. De veertiende editie van dit overzichtsrapport bevat een beschouwing en schetst de ontwikkelingen over de rechtmatigheid en doeltreffendheid van uitgaven en inkomsten van de Europese Unie.

Samen met het EU-trendrapport publiceert de Algemene Rekenkamer op 27 januari de actualisatie van het webdossier EU governance en de website eu-verantwoording.nl