Nieuwsbrief Algemene Rekenkamer

Meer subsidie, minder grutto’s

Het beleid om weidevogels zoals de grutto te behouden heeft niet gewerkt. In de afgelopen 20 jaar groeide de subsidie voor boeren om weidevogels te beschermen van € 4,2 miljoen in 2001 tot € 33,4 miljoen in 2020. Maar in diezelfde periode daalde het aantal broedparen grutto’s van 60.000 tot 30.000.

Meer subsidie, minder grutto’s

Cover rapport Weidevogels

Totale uitgaven maatregelen coronacrisis stabiel

Het voortduren van de pandemie leidt komend jaar tot hogere uitgaven aan de bestrijding daarvan dan het kabinet  op Prinsjesdag had begroot. Doordat steunmaatregelen als de NOW en de TVL voortgezet worden in plaats van afgebouwd, komen de begrote uitgaven in 2022 uit op € 12,7 miljard, € 1,9 miljard meer dan in de Miljoennota 2022 was voorzien.

Totale uitgaven maatregelen coronacrisis stabiel

‘Houd rekening met schaal Caribische rijksdelen’

In een toespraak op het congres ’Tien jaar na de ontmanteling van de Nederlandse Antillen’ heeft collegelid Ewout Irrgang van de Algemene Rekenkamer ministeries opgeroepen rekening te houden met de kleinschaligheid van Aruba, Curaçao en Sint-Maarten en de bijzondere gemeenten Bonaire, Sint-Eustatius en Saba. 

‘Houd rekening met schaal Caribische rijksdelen’

EU-gegevens weer geactualiseerd

Gegevens over allerhande regelingen van de Europese Unie die relevant zijn voor Nederland zijn geactualiseerd op de website van de Algemene Rekenkamer. 

EU-gegevens weer geactualiseerd

Overzicht van bezittingen Rijk ontbreekt: inventarisatie Algemene Rekenkamer nodig

De rijksoverheid heeft geen volledig overzicht van haar bezittingen. Evenmin is de actuele waarde compleet in beeld. Zicht op bezit en de bijhorende budgetten voor beheer, onderhoud en vervanging zou de gewoonste zaak van de wereld moeten zijn. Maar is dat niet, blijkt uit een inventarisatie van de Algemene Rekenkamer.

Overzicht van bezittingen Rijk ontbreekt: inventarisatie Algemene Rekenkamer nodig

Collegelid spreekt op congres algoritmes

Collegelid Ewout Irrgang van de Algemene Rekenkamer is op 30 november een van de sprekers geweest op het congres Better algorithms for better policies. 

Collegelid spreekt op congres algoritmes

Miranda Pirkovski start per 1 januari 2022 als directeur onderzoek bij de Algemene Rekenkamer

De Algemene Rekenkamer heeft Miranda Pirkovski benoemd als directeur onderzoek. Miranda wordt verantwoordelijk voor de directie die zich primair richt op het verantwoordingsonderzoek dat de Algemene Rekenkamer uitvoert. Zij gaat in haar nieuwe functie starten per 1 januari 2022.

Miranda Pirkovski start per 1 januari 2022 als directeur onderzoek bij de Algemene Rekenkamer

Internationale samenwerking met Arabische rekenkamers krijgt vervolg

De Algemene Rekenkamer bereidt een nieuw programma voor met nationale rekenkamers uit de Arabische regio. Het doel hiervan is door samen te werken en kennis te delen de positie en invloed van rekenkamers versterken. 

Internationale samenwerking met Arabische rekenkamers krijgt vervolg

Voorkom dat uitvoering rijksbeleid burgers en democratie klem zet

Parlement en kabinet moeten goed in beeld brengen wat de gevolgen zijn voor burgers en bedrijven, maar ook voor de democratische controle,  voordat zij besluiten uitvoering van rijksbeleid buiten het Rijk te plaatsen.  Deze oproep doet de Algemene Rekenkamer in een brief aan de voorzitter van de Tweede Kamer.

Voorkom dat uitvoering rijksbeleid burgers en democratie klem zet

Vacature ervaren projectleider Internationaal

De Algemene Rekenkamer zoekt voor de Groep Bestuur, Communicatie en Internationaal (BCI) een projectleider Internationaal, schaal 13 voor 36 uur per week. Ben jij de energieke, ervaren internationale projectleider met hart voor de publieke zaak die de Algemene Rekenkamer zoekt? Lees dan verder! 

Lopend onderzoek

Op dit moment lopen onder meer de volgende onderzoeken:

  • Kijk op inspectierapporten
  • Bestrijden witwassen
  • Strafrechtelijk afpakken

Lopend onderzoek