Nieuwsbrief Algemene Rekenkamer

Kabinet volgt in coronacrisis niet consequent regels bij verstrekken garanties en leningen

De Nederlandse Staat heeft afgelopen maanden voor € 62,7 miljard aan garanties en leningen verstrekt teneinde de economische gevolgen van de coronacrisis op te vangen. Ministers hebben zich daarbij niet altijd aan de regels gehouden die sinds enkele jaren gelden bij het verstrekken van deze risicoregelingen.

Kabinet volgt in coronacrisis niet consequent regels bij verstrekken garanties en leningen

Een rekenmachine en geld

Innovatie in audit

De Algemene Rekenkamer maakt steeds vaker gebruik van innovatieve methoden om onderzoek uit te voeren. Zo publiceren we actuele focusonderzoeken met een doorlooptijd van 14 weken en maken wij steeds vaker gebruik van beeld en data in onderzoeken. Op onze webpagina over innovatie staat meer informatie over hoe wij dit doen. 

Innovatie in audit

Schematische weergave innovatie

Deel uitgaven coronasteun verschuift naar 2021

De verwachte uitgaven ter bestrijding van de gevolgen van de coronacrisis in 2020 zijn € 31,4 miljard. Dat is minder dan in juli (€ 39,6  miljard) en oktober (€ 34,1 miljard) werd verwacht, als gevolg van het doorschuiven van uitgaven naar 2021. Als de begrote uitgaven voor volgend jaar worden meegerekend, tellen de steunmaatregelen op tot € 45,8 miljard.

Deel uitgaven coronasteun verschuift naar 2021

Coronavirus onder de microscoop

Flexibel contract: grootste risico's op arbeidsmarkt, minste veerkracht

Een vijfde van de 1,9 miljoen werknemers met flexibele arbeidscontracten heeft geen vermogen of werkende partner om op te kunnen terugvallen bij inkomensverlies. Juist deze werknemers, die op tijdelijke contracten werken of hun geld verdienen als uitzend- of oproepkracht, hebben zo’n buffer het hardst nodig.

Flexibel contract: grootste risico's op arbeidsmarkt, minste veerkracht

Mensen op de arbeidsmarkt

Rekenkamers in eurozone belemmerd in onderzoek naar afwikkeling banken

Rekenkamers in de eurozone hebben niet alle documenten kunnen inzien die nodig waren voor onderzoek naar de afwikkeling van middelgrote en kleine banken, als die in financiële problemen raken. Daardoor konden zij hun wettelijke taak, onafhankelijk onderzoek bij de nationale autoriteiten die hiermee zijn belast (in Nederland is dat De Nederlandsche Bank), niet goed uitvoeren.

Rekenkamers in eurozone belemmerd in onderzoek naar afwikkeling banken

Vacature accountant

De Algemene Rekenkamer is op zoek naar accountants met passie voor de publieke sector. Ben jij nieuwsgierig, maatschappe­lijk betrokken, enthousiast, sociaal, heb je lef en gevoel voor onderzoek en cijfers? En ben je vergevorderd met de opleiding tot RA of afgestudeerd? Dan zijn we naar jou op zoek en ben je welkom in ons team!

Financial Auditor

Lopend onderzoek

Op dit moment lopen onder meer de volgende onderzoeken:

     -     Zicht op algoritmes

     -     Data milieucriminaliteit

     -     Verantwoordingsonderzoek

Lopend onderzoek