Nieuwsbrief Algemene Rekenkamer

Individuele steun aan bedrijven tijdens de coronacrisis: lessen uit verleden vaak toegepast

Ministers hebben in de coronacrisis bij het beoordelen van aanvragen voor individuele financiële steun aan bedrijven als KLM, IHC en HEMA lessen uit het verleden toegepast. Dat concludeert de Algemene Rekenkamer na onderzoek. Er is doorgaans aandacht geweest voor voldoende motivering voor de steunverlening en er zijn waar nodig alternatieven verkend. Zo zijn de NS en grondafhandelaren op Schiphol naar andere regelingen verwezen. Tegelijkertijd ziet de Rekenkamer dat het niet altijd goed is gegaan.

Individuele steun aan bedrijven tijdens de coronacrisis: lessen uit verleden vaak toegepast

Afbeelding van coronavirus en bankbiljetten

Risico's door digitaal thuiswerken bij de rijksoverheid

Een deel van de ambtenaren bij de rijksoverheid heeft behoefte aan duidelijkere communicatie over het veilig gebruik van samenwerkings-ICT zoals berichtenapps en online vergaderdiensten. Dat blijkt uit onderzoek van de Algemene Rekenkamer naar het gebruik van ICT-middelen tijdens de coronacrisis bij ministeries en de Hoge Colleges van Staat.

Risico's door digitaal thuiswerken bij de rijksoverheid

Man achter laptop

Barbara Joziasse nieuw collegelid Algemene Rekenkamer

Begin 2021 zal Barbara Joziasse aantreden als collegelid van de Algemene Rekenkamer. Joziasse is nu ambassadeur in Amman in Jordanië.  Zij volgt Francine Giskes op, die half oktober met pensioen ging.

Barbara Joziasse nieuw collegelid Algemene Rekenkamer

Tussenstand steun financiële sector na kredietcrisis

Het financiële overzicht van maatregelen die de rijksoverheid trof om de financiële sector te ondersteunen ten tijde van de kredietcrisis (2008) en de nasleep daarvan is door de Algemene Rekenkamer geactualiseerd.

Tussenstand steun financiële sector na kredietcrisis

Vacature Accountant

De Algemene Rekenkamer is op zoek naar accountants met passie voor de publieke sector. Ben jij nieuwsgierig, maatschappe­lijk betrokken, enthousiast, sociaal, heb je lef en gevoel voor onderzoek en cijfers? En ben je vergevorderd met de opleiding tot RA of afgestudeerd? Dan zijn we naar jou op zoek en ben je welkom in ons team!

Financial Auditor

Lopend Onderzoek

Op dit moment doen wij onderzoek naar onder meer de Coronarekening. Wij werken de Coronarekening en het bijbehorende interactieve dashboard bij op 9 december. Hierin staan de gegevens over de steunmaatregelen die het kabinet heeft getroffen om de gevolgen van de coronacrisis te ondervangen. Andere lopende onderzoeken:

     -     Leningen en garanties coronacrisis – Risico’s voor de overheidsfinancien

     -     Sociale zekerheid en flexibele arbeidsmarkt

     -     Zicht op algoritmes

Lopend onderzoek