Nieuwsbrief Algemene Rekenkamer

Algemene Rekenkamer zet steunmaatregelen op rij in 'Coronarekening'

Met de steunmaatregelen in verband met de coronacrisis wordt in 2020 veel publiek geld uitgegeven. Daarnaast zorgen deze crisis en steunmaatregelen zeer waarschijnlijk voor een meerjarige afname van de ontvangsten van de rijksoverheid. De Algemene Rekenkamer houdt net als bij de kredietcrisis van de jaren 2008-2011 de publieke verantwoording van de steunmaatregelen in de gaten.

Coronarekening - mei 2023 (editie 8)

Coronavirus onder microscoop

16 lessen uit eerdere overheidssteun aan grote ondernemingen

In een brief aan de Tweede en Eerste Kamer geeft de Algemene Rekenkamer op 26 juni 2020 een overzicht van lessen uit eerdere overheidssteun aan grote ondernemingen. Deze brief is het eerste product uit lopend onderzoek naar steun aan grote ondernemingen die (mede) door de coronacrisis in problemen zijn gekomen. De lessen zijn afkomstig uit eerdere onderzoeken van de Algemene Rekenkamer, maar ook uit parlementaire onderzoeken en enquêtes.

Steun aan grote ondernemingen – leren van het verleden

Skyline van de Zuidas

Geestelijke gezondheidszorg: hoe groter het probleem, hoe langer de wachttijd

De aanpak van wachtlijsten in de ggz is zo breed opgezet, dat patiënten met zware psychische problemen, vaak veroorzaakt door een combinatie van aandoeningen, er niet mee geholpen zijn. Naar schatting moeten 11.000 van deze patiënten 4 maanden of langer wachten tot de behandeling kan beginnen.

Geen plek voor grote problemen

Huilende patient

Fiscale stimulering elektrische auto’s blijft duur instrument

Fiscale stimulering van elektrische auto’s blijft een relatief duur instrument om CO2-uitstoot te verminderen, ondanks de versoberingen in 2019 en 2020. En de bijzondere regelingen voor bestelauto’s leveren een aanzienlijke belastingderving op en gaat als beleidsinstrument met hoge kosten gepaard. Bestelauto’s leveren ook een negatieve bijdrage aan het bereiken van luchtkwaliteits- en klimaatdoelen.

Autobelastingen als beleidsinstrument

Elektrische bestelauto

Algemene Rekenkamer heropent haar kantoor weer beperkt

Het gebouw van de Algemene Rekenkamer is vanaf maandag 15 juni weer beperkt geopend. Thuiswerken blijft de norm voor de medewerkers, maar een deel van de werkzaamheden wordt gefaseerd en gecontroleerd vanuit het pand aan het Lange Voorhout hervat.

Algemene Rekenkamer heropent haar kantoor weer beperkt

Voorgevel van de Algemene Rekenkamer

Algemene Rekenkamer onderzoekt bestrijding coronacrisis

De Algemene Rekenkamer gaat onderzoek doen naar verschillende aspecten van de bestrijding van de coronacrisis. Er staan 4 activiteiten op stapel: 3 onderzoeken, die na de zomer tot publicaties gaan leiden, en een monitor om genomen maatregelen in kaart te brengen.

Algemene Rekenkamer onderzoekt bestrijding coronacrisis

Vacature Accountant

De Algemene Rekenkamer is op zoek naar accountants met passie voor de publieke sector. Ben jij  nieuwsgierig, maatschappe­lijk betrokken, enthousiast, sociaal, heb je lef en gevoel voor onderzoek en cijfers? En ben je vergevorderd met de opleiding tot RA of afgestudeerd? Dan zijn we naar jou op zoek en ben je welkom in ons team!

Lopend onderzoek

Op dit moment doen wij onderzoek naar onder meer:

  • Second opinion verwerving onderzeeboten
  • Nettobetalingspositie Nederland in de EU
  • Bijzondere uitkeringen aan Bonaire, Sint-Eustatius en Saba
  • Gepaste zorg in het basispakket

Lopend onderzoek