Nieuwsbrief Algemene Rekenkamer: Verantwoordingsdag

Rechtmatige besteding publiek geld is serieuze zaak

Het Rijk is in 2019 voor meer dan 1% onrechtmatig verplichtingen aangegaan met publiek geld. Eén van de oorzaken is de verwerving van een groot pakket aandelen in Air France – KLM.

Rechtmatige besteding publiek geld is serieuze zaak

Geld

Aardgasvrije wijken: te hoge verwachtingen gewekt

Het Programma Aardgasvrije Wijken draagt in de huidige vorm onvoldoende bij aan de doelstellingen van de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK) om wijken aardgasvrij te maken. De minister van BZK heeft verwachtingen gewekt die niet kunnen worden waargemaakt.

Aardgasvrije wijken: te hoge verwachtingen gewekt

Woonwijk van boven

Onduidelijkheid over vergoeding aan de NAM

De Algemene Rekenkamer heeft niet vast kunnen stellen of de hoogte van een voorschot van netto € 90 miljoen aan de Nederlandse Aardolie Maatschappij (NAM) redelijk is bepaald en waarvoor de minister van Economische Zaken (EZK) precies heeft betaald.

Onduidelijkheid over vergoeding aan de NAM

Boortoren voor Olie

Beveiliging informatie geen prioriteit bij Ministerie van Buitenlandse Zaken

Het Ministerie van Buitenlandse Zaken doet te weinig om de beveiliging op orde te brengen van de informatiesystemen die onder meer gebruikt worden voor diplomatenpost en documentenverkeer met de Europese Unie en de NAVO. Voor de Algemene Rekenkamer is de ernst en de hardnekkigheid van dit probleem reden om dit als een ernstige onvolkomenheid aan te merken.

Beveiliging informatie geen prioriteit bij Ministerie van Buitenlandse Zaken

Informatiebeveiliging

Geld voor nieuwe snelfietspaden naar initiatieven die al waren gestart

De aanleg van nieuwe snelfietspaden draagt bij aan de overstap van auto naar fiets maar het effect had groter kunnen zijn. Provincies hebben een evenredige financiële bijdrage van het Rijk ontvangen. Er zijn snelfietspaden aangelegd die sowieso al zouden zijn gerealiseerd of andere doelen dienen dan filevermindering.

Geld voor nieuwe snelfietspaden naar initiatieven die al waren gestart

Snelfietsweg

Onzekerheid over laadinfrastructuur voor elektrische voertuigen

Voor automobilisten met een elektrisch voertuig (EV) zijn de kosten per laadsessie onvoldoende transparant. Ook kunnen zij er niet op vertrouwen dat meters van laadpalen betrouwbaar zijn. De meters die de hoeveelheid geladen kilowattuur (kWh) per laadsessie voor de EV-rijder bepalen, worden namelijk niet periodiek gecontroleerd.

Onzekerheid over laadinfrastructuur voor elektrische voertuigen

Elektrische auto's aan een laadpaal

Reden aanpassing reisadvies ministerie niet altijd duidelijk

De reisadviezen van het Ministerie van Buitenlandse Zaken schetsen de veiligheidsrisico’s in een land en worden daarom door reizigers, reisorganisaties en bijvoorbeeld ook verzekeraars intensief benut. Uit onderzoek van de Algemene Rekenkamer blijkt dat niet altijd duidelijk is waarom het ene land een rood risicoadvies (ga er niet heen) en een ander op oranje (alleen noodzakelijke reizen) of zelfs op groen blijft staan. Welke risico’s in een land leiden tot welke kleurcode? De uitgeschreven reisadviezen missen soms samenhang of voldoende toelichting.

Reden aanpassing reisadvies ministerie niet altijd duidelijk

figuur pb reisadvies

Minister ondersteunt Europees biologisch keurmerk weinig

De minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit doet te weinig voor het consumentenvertrouwen in biologische producten. Zij stuurt daar niet doelgericht op, bijvoorbeeld door meer bekendheid te geven aan het Europees biologisch keurmerk. Dit terwijl de biologische productie kan bijdragen aan de kringlooplandbouw waar de minister naar streeft.

Minister ondersteunt Europees biologisch keurmerk weinig

Logo Biologisch Keurmerk

Werving collegelid voor Algemene Rekenkamer

De Algemene Rekenkamer is gestart met de werving van een nieuw collegelid. Aanleiding is het aanstaande vertrek van mevrouw Francine Giskes uit het bestuur van dit Hoog College van Staat. Zij zal medio oktober haar werkzaamheden neerleggen.

Beeld: Jeroen Bouman