Artikel in ESB over eerste MKBA achteraf voor betere verantwoording en besluitvorming

Maatschappelijke kosten-baten analyses (MKBA’s) geven van beleidsmaatregelen – zoals investeringen in infrastructuur – de voor- en nadelen weer in termen van maatschappelijke welvaart en drukt deze zoveel mogelijk uit in euro’s. MKBA’s worden hoofdzakelijk voorafgaand (ex-ante) aan besluitvorming uitgevoerd en niet achteraf (ex-post). Onderzoekers van de Algemene Rekenkamer hebben voor het eerst een methodiek voor ex-post-MKBA ontwikkeld waardoor deze in het vervolg vaker achteraf toegepast kan worden. 

Met dit instrument kan niet alleen de beleidscyclus voor MKBA compleet gemaakt worden, maar ook de verantwoording verbeterd worden. Onderzoekers, beleidsmakers en volksvertegenwoordigers kunnen hier ook hun voordeel mee doen in toekomstige besluitvorming.
Onderzoekers van de Algemene Rekenkamer pasten dit instrument toe op de casus Burgemeester Delenkanaal. De ex-post-MKBA komt tot een negatief saldo van kosten en baten. Dit terwijl de ex-ante-MKBA destijds op een positief saldo uitkwam. Onderzoekers van de Algemene Rekenkamer hebben hierover in het economenvakblad ESB een artikel geschreven. We gaan in op de methodiek van de ex-post-MKBA en op de belangrijkste verschillen met de eerder uitgevoerde ex-ante-MKBA.  Tevens geven we een overzicht van mogelijke oorzaken van verschillen in uitkomst tussen een ex-ante –en een ex-post-MKBA. Tenslotte formuleren we lessen voor het verbeteren van de beleidscyclus door middel van het ontwikkelde ex-post-MKBA instrument.