Informatie over EU-maatregelen rond coronacrisis geactualiseerd

Op haar website heeft de Algemene Rekenkamer op 5 juli 2021 de webpagina’s over de Europese Unie geactualiseerd. Hierdoor is onder meer recente besluitvorming terug te vinden van de Europese Commissie en de Europese Raad over maatregelen om de pandemie door het coronavirus en de economische en maatschappelijke gevolgen daarvan te bestrijden.

Links zijn opgenomen naar steunmaatregelen van de Europese Investeringsbank (EIB) en de Europese Centrale Bank (ECB), net als het vonnis van het Europees Hof van Justitie over de staatssteun aan KLM. Binnen de EU zijn afspraken gemaakt dat vanwege de coronacrisis de mogelijkheden om staatssteun te verlenen tijdelijk worden verruimd om de economieën van de EU-lidstaten te ondersteunen. Nederland heeft op basis van dit tijdelijke kader inmiddels goedkeuring om voor € 34,1 miljard aan staatssteun te verstrekken, bijvoorbeeld aan openbaarvervoerbedrijven en vliegmaatschappij KLM.

Ook nieuwe verwijzingen naar relevant onderzoek van de Europese Rekenkamer en nationale rekenkamers over de corona-aanpak zijn hier te vinden.

Verder is ook geactualiseerde informatie over de gevolgen van brexit (uittreding Verenigd Koninkrijk uit de EU) terug te vinden.