Rekenkamer toetst uitvoering ‘hersteloperatie kinderopvangtoeslagen’

Op verzoek van de Tweede Kamer doet de Algemene Rekenkamer onderzoek naar de wijze waarop de Belastingdienst de gedupeerden van onterecht teruggevorderde kinderopvangtoeslagen behandelt.

De Algemene Rekenkamer onderzoekt vanuit haar onafhankelijke positie de mate waarin de tijdelijke herstelorganisatie van de Belastingdienst (onderdeel van het Ministerie van Financiën) in staat is om ouders te compenseren. We onderzoeken hoe snel de ouders die gedupeerd zijn hun compensatie uitbetaald krijgen en hoe zorgvuldig het proces van beoordelen en uitbetalen verloopt. Hiervoor spreken wij met ouders die inmiddels gecompenseerd zijn of daar nog op wachten. Daarnaast spreken we met de medewerkers van de herstelorganisatie en kijken we aan de hand van dossiers hoe zij te werk gaan.
Aan de Tweede Kamer zullen wij over de uitkomsten rapporteren in het verantwoordingsonderzoek over het jaar 2020, dat verschijnt op de derde woensdag van mei 2021. Indien nodig zullen wij ook het jaar daarop op deze kwestie terugkomen.