Collegelid in buitengewone dienst Mark van Twist verlaat per 1 mei Algemene Rekenkamer

Mark van Twist heeft besloten de Algemene Rekenkamer per 1 mei 2020 te verlaten. Hij is op 17 augustus 2004 beëdigd als lid van het college van de Algemene Rekenkamer in buitengewone dienst. Zijne Majesteit de Koning heeft hem, op eigen verzoek, eervol ontslag verleend.

Mark van Twist

Van Twist is naast collegelid in buitengewone dienst hoogleraar Bestuurskunde, in het bijzonder bestuurs- en beleidsadvisering in publiek-private context aan de Erasmus Universiteit in Rotterdam. Ook is hij bestuurder en decaan aan de Nederlandse School voor Openbaar Bestuur. 

“Ik dank Mark voor de vele bewezen diensten, zijn inspiratie en ideeën, voor en achter de schermen, bij het onderzoek en als vraagbaak voor de hele Rekenkamer” laat president Visser weten.

Collegeleden in buitengewone dienst kunnen worden opgeroepen om deel te nemen aan bepaalde werkzaamheden. Voorbeelden daarvan zijn onderzoeken begeleiden, externe werkzaamheden verrichten of optreden als vervanger van een collegelid. Na het vertrek van Mark van Twist zijn er nog twee collegeleden in buitengewone dienst, te weten Paul Doop en Hanny Kemna.