Werving collegelid voor Algemene Rekenkamer

De Algemene Rekenkamer start op 14 maart 2020 met de werving van een nieuw collegelid. Aanleiding is het aanstaande vertrek van mevrouw Francine Giskes uit het bestuur van dit Hoog College van Staat. Zij zal medio oktober haar werkzaamheden neerleggen.

Met het plaatsen van een vacaturetekst op de website www.rekenkamer.nl en diverse andere media start de wervingsprocedure. Wie belangstelling heeft voor deze bestuurlijke functie kan zich melden. De Algemene Rekenkamer maakt een eerste selectie uit de gegadigden en zal een aanbevelingslijst met 4 namen naar de Tweede Kamer sturen en bekend maken. Een speciale werkgroep van Kamerleden zal vervolgens een eigen voordracht van 3 kandidaten voorbereiden. Hierover zal in de Tweede Kamer gestemd worden. De minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties zal vervolgens op basis van die voordracht een besluit in de ministerraad voorbereiden.

Een collegelid van de Algemene Rekenkamer wordt bij koninklijk besluit voor het leven benoemd. Dit college bestaat uit 3 personen.