Collegelid Francine Giskes verlaat op 15 oktober Algemene Rekenkamer

In het licht van het aflopen van de wettelijke termijn heeft collegelid Francine Giskes besloten per 15 oktober 2020 haar werkzaamheden voor de Algemene Rekenkamer te beƫindigen. Giskes (dan 69) zal daarmee precies 5 jaar deel hebben uitgemaakt van dit Hoog College van Staat.

Francine Giskes foto 2

Het moment van medio oktober is gekozen om de overgang naar een opvolger in de opmaat naar het jaarlijkse verantwoordingsonderzoek in het voorjaar van 2021 zo soepel mogelijk te laten verlopen (publicatie op de derde woensdag van mei).

Werving nieuw collegelid

De werving van een nieuw collegelid begint binnenkort.
Het college van de Algemene Rekenkamer bestaat uit drie leden. Momenteel zijn dat naast mevrouw Giskes president Arno Visser en collegelid Ewout Irrgang. Leden van de Algemene Rekenkamer worden bij koninklijk besluit op voordracht van de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties benoemd na een sollicitatieprocedure waarin het instituut zelf een aanbevelingslijst met kandidaten aanlevert en de Tweede Kamer vervolgens uit een voordracht van drie personen kiest.