Collegelid in buitengewone dienst benoemd

De ministerraad heeft op 13 december 2019 ingestemd met de benoeming van mevrouw drs. J.M.A. Kemna tot lid in buitengewone dienst van het college van de Algemene Rekenkamer.

Deze benoeming is op voordracht van de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties tot stand gekomen. Op 26 november jl. schaarde de Tweede Kamer zich al achter de voordracht van kandidaten met Hanny Kemna op plek 1, conform de aanbeveling van de Algemene Rekenkamer van 10 oktober jl.

Bijstaan van college

Collegeleden in buitengewone dienst staan op afroep het bestuur van de Algemene Rekenkamer bij. Met de benoeming van mevrouw Kemna zijn er drie leden in buitengewone dienst, Paul Doop en Mark van Twist zijn de andere twee. Het college van de Rekenkamer bestaat uit president Arno Visser en de leden Francine Giskes en Ewout Irrgang.
Na het afleggen van de eed of gelofte ten overstaan van de Koning kan mevrouw Kemna haar taken oppakken bij de Algemene Rekenkamer, een Hoog College van Staat. De benoeming gaat in per 1 januari 2020.

IT audit-achtergrond

Hanny Kemna RE CISA IDP-C is meervoudig commissaris en IT auditor. Zij is onder meer president-commissaris van MN Services NV, (vice)voorzitter van de Raad van Commissarissen van Menzis NV en Non Executive Director voor ASA International. Tot 2014 was zij verbonden aan EY; in 1999 werd zij een van de eerste vrouwelijke partners in de maatschap Ernst & Young Accountants.
Zij is internationaal ervaren en gespecialiseerd in de kwaliteit van informatie- en communicatietechnologie, financiƫn, innovatie en bedrijfsvoering in de publieke en gereguleerde sector.