Tweede Kamer volgt aanbeveling Algemene Rekenkamer voor lid in buitengewone dienst

De Tweede Kamer heeft op 26 november jl. een voordracht van drie personen vastgesteld voor een lid in buitengewone dienst van het college van de Algemene Rekenkamer. Het doel van dit besluit is dat de eerste op de voordracht geplaatste persoon bij koninklijk besluit wordt benoemd.

De Tweede Kamer heeft de volgorde die de Algemene Rekenkamer op 10 oktober jl. heeft aanbevolen overgenomen. Daarmee staat mevrouw drs. J.M.A. Kemna op 1, mevrouw prof. dr. C.A.R. Hilhorst op 2 en mevrouw drs. G. van Vollenhoven-Eikelenboom op 3.
De minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties neemt het stokje nu over om de benoeming mogelijk te maken.
De Algemene Rekenkamer kent momenteel drie collegeleden en twee leden in buitengewone dienst.